Speaking And Building 2012-2013

A group of independent choreographers are involved in different stages of a serial project in 2012-2013. The project explores aspects of choreographic transmission and temporality - supported by a publication: "Choreopoetics".

Speaking And Building er en serie aksjonsrom og intervensjoner i scenerommet, en granskning av koreografisk tenkning gjennom ulike språklig-materielle interaksjonsformer. Målet er å utnytte prosessen som sted, å dvele ved stedet etter ideen og før verket - en problematisering av kronologi og prosjekthorisont. Eva-Cecilie Richardsen er ute etter å sette opp sammenhenger som på ulikt vis kobler praksis og materiale, tanke og språk i et refleksivt spill.

2014: Speaking And Building #7-8 Research-performance + film
Sept 2013: Speaking And Building #6 Research-performance
May-June 2013: Speaking And Building #5 Research-performance
March 2013: Speaking And Building #4 Research-performance
Aug-Oct 2012 Speaking And Building #2-3
8-9th of March 2012: Speaking And Building #1 Dansens Hus, Oslo

I forbindelse med Speaking And Building #7 i 2014 utgis en publikasjon hvor utvalgte koreografer og andre kunstnere bidrar. Prosjektet undersøker koreografi som utvidet praksis; hvordan rommene i prosess og verk, kroppsmåter og skriftspråk, forbindes.

Participants 2012-2013: Ingri Fiksdal, Ole Martin Meland, Mia Habib, Marianne Skjærsund, Janne-Camilla Lyster, Guro Schia, Brynjar Bandlien, Marte Vold, Eivind Seljeseth, Gry Bech-Hanssen, Cecilie Lindeman Steen, Goro Tronsmo, Signe Becker, Chrisander Brun, Espen Sommer Eide, Erik Ljunggren, Ludvig Daae, Eva-Cecilie Richardsen.
Producer: Produsentbyrået - Morten Kippe
Co-production: Black Box Teater Oslo, Bit-Teatergarasjen Bergen