Irre 2006

In 2006 Richardsen and Kreutzerkompani received the Octoberdance-price for the dance production Irre.

Extracts from the performance:
http://vimeo.com/3333244

Utdrag anmeldelser:
"Samspillet mellom video, lyd og dans er bærebjelken i Kreutzerkompaniets verk. Kompaniets nye orientering mot det romlige og en åpnere form som begynte med «Krets» (2005), gir plass til knitrende sammenstøt mellom disse kjerneelementene, men med luftige mellomrom. Det luftige ved «Irre» belyser bredden i Richardsens koreografi og lar danserne skape rommet sammen med Giljes scenografi. Sjeldent har Kreutzerkompani både skapt og utnyttet et romlig miljø like fullstendig og helhetlig." Melanie Fieldseth Bergens Tidene

Hele anmeldelsen: http://www.bt.no/bergenpuls/scene/Knitrende-sammenstoet-1803159.html

"Irre" er en av kompaniets beste prestasjoner. Den er blitt en fest for øyet." Aftenposten, Marit Strømmen januar 2006

"Dans, musikk og video smeltet sammen til helhetlige uttrykk, for i det neste sekund å være kontrasterende krefter. Denne vekslingen mellom helhet og fragmentering skaper en tilsiktet uro. En uro som videreføres i dobbeltheten mellom det ekstremt formorientert og det ekstremt psykologiserende i uttrykket. Vi konfronteres ikke bare med uro, men Kreutzerkompani drar oss videre inn i et klaustrofobisk og marerittlignende landskap."´
Dagsavisen, Elisabeth Leinslie januar 2006

”Smektende, vidtrekkende og velfungerende”

”(..) tar oss med inn i sin underfundige verden.”

”Det er en herlig åpen forestillingsform (...). Dette samarbeidet må fortsette og vi kan nesten ikke vente på del tre. Koreograf Eva-Cecilie Richardsen har skapt femti fantastiske minutter, som fortjener en turne." Jon-Harald Thorsås Kulturspeilet

Irre 2006

Gilje and Richardsen continues to explore the spatial aspect of a performance. The space is defined by a irregular shaped, shiny blue floor, with three quadratic videoscreens extending the room in different directions. John Hegre a longtime collaborator with Gilje and Kreutzerkompani through Jazzkamer, transforms the output from modified guitars to a unique noise-western soundtrack.

Credits:
Choreography and costumes Eva-Cecilie Richardsen
Room- video- and light-design HC Gilje
Music John Hegre
Dance Gry Bech-Hanssen Siri Jøntvedt Ulf Nilseng Kristina Søetorp Kristine Karåla Øren Guro Schia (tour)
Technical assistance Harald Fetveit
Production Kreutzerkompani
Producer Tine Rude
Photos Tom Sinding-Larsen
Performances Black Box Teater Oslo Stamsund Internationale Theatre Festival Oktoberdans Bit-Teatergarasjen Bergen

Irre 2006  

Irre 2006 K K Øren K Søetorp  

Irre 2006