A Minor Place 2007

I've been to a minor place
and I can say I like its face
if I am gone and with no trace
I will be in a minor place (Bonnie "Prince" Billy)

A Minor Place tar fatt i forholdet mellom kropp og språk, og undersøker hva det kan bety at tanke og handling er sammenfiltret, som tankehandlinger. I forestilingen ser man på forbindelsen mellom indre og ytre rom: mellom private soner og det ytre, fysiske - og sosiale - rommet. A Minor Place retter oppmerksomheten mot det tilsynelatende betydningsløse; det usette og oversette. Forestillingen ønsker å kommunisere hvordan avstanden mellom det indre og ytre, avstanden i oss selv og mellom mennesker hele tiden er på gli.

Credits:
Koreografi, scenografi, kostymer: Eva-Cecilie Richardsen
Dans: Janne-Camilla Lyster, Gry Bech-Hanssen, Kristianne Mo, Hege Holte Østbye
Musikk: Erik Ljunggren, Justin Bennett
Lydbearbeidelse: Erik Ljunggren
Lysdesign: Lise Risom Olsen
Co-produksjon: Black Box Teater
Photo: Nina Magnus
Forestillinger: Black Box Teater, Bit-Teatergarasjen 2007
Takk til Verdensteatret for lån av prøvelokaler

Utdrag fra anmeldelser:

"Med vrangsiden ut. I Eva-Cecilie Richardsens koreografi legges indre tanker og handlinger utenpå huden og i bevegelsene."

"Jeg har i lang tid vært fascinert av Richardsens duetter. Hvor danserne ofte uttrykker en sterk dragning til hverandre, samtidig som nærhetens umulighet utspiller seg. (..) I koreografiene opplever jeg at denne dimensjonen uttrykker en blottlegging av mennesket. Som om indre tanker og handlinger legges utenpå huden og i bevegelsene. (..) en abstraksjon av det indre, uttrykt gjennom det ytre.” Eliabeth Leinslie, Dagsavisen

”Dans under skorpen. Forestillingen gir en følelse av vulkansk, innesperret kraft”.

"De fire danserne med hvert sitt uttrykk fra mildt, mykt til hardt og urbant går i nærkamp med sitt eget utgangspunkt. De behersker vokabularet. Det spastiske, vridde, på kanten til å falle, innadvendte, butte bevegelsesspråket blir dyttet stadig videre av et lydbilde av sus, stempeldur, rør-ekko og metallklikk, dyrebrøl, vannsug og mot slutten fornemmelse av jordskjelv, laget av Bennett/Ljunggren.
Et krispet hvitt, gjennomsiktig teppe skaper spenning i rommet. Syv tente lykter er vakkert arrangert på scenegulvet. En tennistrappestol er visuelt skurr på den sobre scenen."

"Danserne gir sammen og alene et dystert, men troverdig uttrykk for ulmende kraft." Inger-Margrethe Lunde, Aftenposten.

 

 

A Minor Place 2007 Gry Bech-Hanssen  

A Minor Place JC Lyster H H Østbye  

A Minor Place 2007   

A Minor Place 2007 JC Lyster  

A Minor Place Janne-Camilla Lyster  

A Minor Place Janne-Camilla Lyster  

A Minor Place 2007 Gry Bech-Hanssen  

A Minor Place 2007 Hege H Østbye  

A Minor Place 2007 JC Lyster  

A Minor Place 2007 JC Lyster  

A Minor Place 2007 Gry Bech-Hanssen  

A Minor Place 2007 JC Lyster  

A Minor Place 2007 JC Lyster  

A Minor Place 2007 JC Lyster  

A Minor Place 2007 Gry Bech-Hanssen