Moving Targets

Moving Targets is a choreographical thinking frame - a platform dedicated to practical choreographic research. Moving Targets is initiated by Eva-Cecilie Richardsen with an ambition to explore the space of the choreographic through different practices, fields and forms.

Moving Targets is supported by Arts Council Norway (Norsk Kulturråd), The Fund for Performing Arts (Fond for utøvende kunstnere) and The Fund for Sound and Image (Fond for lyd og bilde).

Moving Targets

Moving Targets utforsker koreografi som materialitet og analytisk verktøy. Gjennom koreografiske utvekslinger med forskjellige kunstnere og ulike felt er målet å utvikle lesninger og kommunikasjon av dans og koreografi som kunnskapsfelt.
Med plattformen ønsker Richardsen å være en pådriver til en spesifikk utforsking av hva praksisen kan innebære.

Bio Eva Cecilie Richardsen

Associates

Links

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A